מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולי ישיבות

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 3/2019

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 4/2019

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 5/2019

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 7/2019

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 1/2020

פרוטוקול מליאה שמן המניין 1/20

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2/2020

פרוטוקול מליאה שמן המניין 4/2020

פרוטוקול ישיבת מליאה מס’ 5/20 – הישיבה התקיימה באמצעות תכנת זום

פרוטוקול מליאה שמן המניין

פרוטוקול מליאה שמן המניין 7/2020