מעלה יוסף - דף הבית

ביטחון

הגדרת תפקיד סייר הביטחון כפי שהוגדר בחוזר מנכ”ל משרד הפנים.

 • הסייר כפוף לקב”ט המועצה והנו חלק ממחלקת הביטחון.
 • אחראי לפעול ולדווח על כל פעילות ביטחונית / פלילית המתרחשת במועצה, רשות שמורות הטבע,קק”ל,מ.מ.י. , כיבוי אש ומד”א.
 • הכרת שטח המועצה ובעל כישורים של התמצאות ונווט בשטח.
 • בעל יכולת ליצירת קשר ותאום עם כלל הגורמים שפועלים בשטח המועצה.
 • סיוע לגורמי הביטחון בכל פעילות הנעשית בשטח.
 • דווח לראש המועצה/קב”ט על כל פעילות חריגה.
 • משתתף בפעילות כח חילוץ.
 • סיוע באבטחת מוס”ח.
 • מפקח על שמירת אדמות המדינה.
 • זמין לכל אירוע המתרחש בשטחי המועצה.
 • מבצע פעילויות נוספות ע”פ הנחיות ראש המועצה/מזכיר/קב”ט.

פעילות נוספת כפי שהוגדרה ע”י הנהלת המועצה

סייר הביטחון אוכף את חוקי העזר הבאים:

 1. חוק עזר לשמירת הסדר והניקיון
  בחוק עזר זה מוטלות מגבלות והנחיות לפינוי פסולת ושמירת הסדר והניקיון.
  סייר הביטחון מגיש כתבי אישום ליועץ המשפטי.
  העוברים על החוק מואשמים ע”י המועצה האזורית ומוגש כנגדם כתב אישום לבית משפט השלום.
 2. חוק עזר להחזקת בע”ח
  בחוק עזר זה מוטלות מגבלות והנחיות להחזקת בעלי החיים.
  סייר הביטחון לוכד את בעלי החיים המשוטטים (בעיקר פרות) בתחום המועצה ובדרכים שמהוות סכנה וגורמים לנזקים.
  בעלי הפרות נאלצים לשלם את הוצאות התפיסה,כליאה,הובלה וכו’ למועצה האזורית.
  סייר הביטחון מסייע לדעת מי הוא בעל הפרות ובכך מאפשר למתלונן להגיש תביעת נזיקין.
 3. טיפול בבע”ח מזיקים
  סייר הביטחון מקבל תלונות של חקלאים ותושבים אשר סובלים מנזקים הנגרמים מחיות בר.
  הסייר מפנה ציידים בעלי היתר מיוחד לטיפול בנזקים ובנוסף מבצע את הדילול בעצמו.
 4. מפעל ראוי לנזקי חקלאות
  במועצה מופעל צוות של בעלי היתר מיוחד לטיפול בנזקי חקלאות ע”י ירי/לכידה והברחת חיות בר .
 5. רפואה
  סייר הביטחון מרכז את נושא העזרה הראשונה במועצה.
  הסייר הוכשר ע”י מד”א (במימון המועצה) בקורס חובשים/נהגי אמבולנס.
  בידי הסייר נמצא אמבולנס 4X 4 והוא מפעילו בשעות הלילה בציר הצפוני של המועצה ממושב יערה ועד מצפה מתת.
  כמו כן מופעל האמבולנס במקרים חריגים בשעות היום במידה והאירוע נמצא בשטחים בעלי עבירות קשה.
  ביישובי המועצה ישנו ציוד חירום הנמצא אצל רבש”צ הישוב.
  הציוד הרפואי נבדק ומרוענן אחת לשנה.
  ברכב הסייר יש ציוד החייאה, כיבוי אש וחילוץ.

פרטי התקשרות

משה דאודי – בבי