מעלה יוסף - דף הבית

תוכניות מצוינות

תלמידי חט”ב משתלבים בתכנית “מצוינות לכל”, שמשמעותה היא שלכל תלמיד מסלול בו הוא מצטיין ושומה עליו להשתבץ בו. התלמידים הללו משתלבים במסלולי חינוך גופני, תיאטרון, רופאים צעירים, אמנות ומדעים.

במקביל, מספק אשכול הפיס למידה בשיטת החקר בשיתוף עם מוסדות וחברות מן המשק כמו: חברת טבע, מכון וייצמן, הטכניון ומשתתף באולימפיאדות ארציות משך כל השנים ואף זוכה למקומות מכובדים.