מעלה יוסף - דף הבית

חינוך

חזון החינוך במועצה

צמיחה אישית של כל לומד דרך התמודדות עם אתגרים חינוכיים, תוך שילוב יתרונות המרחב הקהילתי המקומי, המאופיין בקשר בינאישי קרוב, חם ותומך, עם נגישות מלאה למרחבים ומשאבי למידה גלובליים.

מערכת החינוך שלנו פועלת על פי עקרונות האוטונומיה והניהול העצמי, הפרטנות, הרצף החינוכי, החדשנות, היצירתיות, הכל תוך מתן מקום מרכזי לחינוך לערכים ולפעילות חברתית ומיקוד המשאבים לכלל נושאים אלה במקביל לחידוש והתחדשות פיסית ובהתאם.

יש לזכור שהמועצה נותנת מענה מורכב ויקר לניוד התלמידים לכל בתיה”ס במרחב עפ”י הזרמים, צרכי החינוך המיוחד, זאת בכפוף לכללי משרד החינוך ולאזורי הרישום.

פיתוח מוס”ח

בשנים האחרונות אנו משקיעים בשיפוץ, התאמות, בטיחות ובניה חדשה מיליוני שקלים. הושקעו מאמצים ומשאבים רבים בשדרוג כיתות, פרוזדורים, מעבדות, חדרי שירותים, נגישות, חצרות וחדרי מורים. כמו כן, אושר לנו הצורך בהקמתם של בי”ס יסודי חדש ושלושה גני ילדים חדשים, שדרוג חצרות ועיבוי מרכיבי בטחון בגני הילדים.
אנו פועלים במרץ להרחבת ההצללות הן בגנים והן בבתי הספר.
השנה זכינו בתקציבים רבים בבתי הספר ובגנים לחידוש והשקעה במתחמים חדשניים ואנו פועלים ליישום התוכניות במהלך השנה ובמהלך הקיץ.

פרטי התקשרות

אילנית כהן