מעלה יוסף - דף הבית

מחלקות המועצה

איכות השירות בעירייה היא נושא חשוב שמשפיעים על איכות החיים של תושבי המועצה.