מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקולי ישיבות מועצה

דיון ישיבת מליאה שלא מן המניין – נושא ההטלה

נוהל הצעת מחיר – ניהול ותכנון ההרחבה בגורן

פרוטוקול וועדת התקשרויות – ניהול ותכנון ההרחבה בגיתה

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 2/8/17

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 20/6/17

פרוטוקול ישיבת מליאה 3/21

פרוטוקול ישיבת מליאה 3/22

פרוטוקול ישיבת מליאה 5/16

פרוטוקול ישיבת‏ מליאה‏ 6/16‏‏

פרוטוקול ישיבת מליאה מס’ 7/16

פרוטוקול ישיבת מליאה מס’ 5/20 – הישיבה התקיימה באמצעות תכנת זום

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 26.6.16

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3/2/19

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום 27.12.2017