מעלה יוסף - דף הבית

טיפול בפרט וחינוך מיוחד

שירותים לבעלי צרכים מיוחדים

מתוך הבנה שתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך ושעל החברה להכילם ולחבקם בכל דרך, מושקעים בשירותים אלה משאבים רבים.
בגיל הרך מופעלת תכנית אור לאיתור ילדים עם קשיים ולטיפול בהם על ידי מדריכות מטעם התוכנית ובשיתוף ההורים.

בגני הילדים מופעלות תכניות רבות וייחודיות מתוך הבנה שטיפול מוקדם יכול להביא לתוצאות טובות יותר ולקדם ילדים באופן משמעותי – לפיכך לכל גן מוצמדת פסיכולוגית משפ”ח המלווה את הצוות החינוכי ועוזרת באיתור קשיים ובהנחיית ההורים והצוות לטיפול בהם.

בנוסף, מרכז “קול הלב”, תכנית “מבטים” לאיתור מוקדם בגני הילדים, כתות שילוב וכתות חינוך מיוחד בבתי הספר.

בנוסף לאלה, פועלים ברמה האזורית קב”ס, רכז חינוך מיוחד, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. כמו כן, מופעלות תכניות אזוריות כמו פותחים עתיד, עיר ללא אלימות, התכנית הלאומית, למידה מרחוק ועוד. כל המערך הזה עטוף בסייעות ובמלוות בהסעות וכמובן בהסעות מיוחדות הנוסעות עם תלמידים לכל רחבי הגליל המערב