מעלה יוסף - דף הבית

לשכת מנכ”ל

המזכיר –תפקיד סטטוטורי (עפ”י חוק) ברשות.

נושאים, תפקידים וסמכויות

 • מחלקת כח אדם
 • מחלקת איכות הסביבה
 • מחלקת תחבורה
 • מחלקת רישוי עסקים
 • מדיניות ואחריות על כוח אדם וטיפול במשאבי אנוש
 • חתימה על חוזים שאין בהם התחייבות כספית
 • הזמנת ישיבות המועצה ואחריות על הוצאת פרוטוקול הישיבה
 • שמירה על מסמכי המועצה וספריה בארכיון המועצה
 • תאום בין המחלקות
 • מדיניות ואחריות על כח אדם וטיפול במשאבי אנוש
 • ארגון הבחירות המוניציפליות של הרשות
 • תהליכי רכש, קניינות מכרזים וניהול אינוונטר
 • אחריות על כל סוגי הביטוחים של המועצה וייצוג המועצה בתהליכים משפטיים
 • תביעות תוהגנות מול היועץ המשפטי למועצה
 • עבודה מול וועדים
 • קיום השתלמויות מקצועיות לחברי המליאה ומנהלי מחלקות

פרטי התקשרות

ד”ר יוחאי כמיסה