מעלה יוסף - דף הבית

צווים ודוחות

פרוטוקול הועדה לענייני גביה מיום 19.7.2023