מעלה יוסף - דף הבית

מלגת מפעל הפיס

מלגת מפעל הפיס לשנת הלימודים התשפ”ד נפתחת.
זכאים סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ,תואר שני או תעודת הוראה במוסד מוכר ע”י המל”ג והנדסאים המוכרים במה”ט.
מועד אחרון להגשת בקשה: 23/9/2023

תנאי קבלה:

כל סטודנט שיוחלט להעניק לו מלגה מחויב לתרום לקהילה 140 שעות פעילות התנדבותית
הפעילות ההתנדבותית תהיה בתחומים הבאים: פר”ח בבית ספר מעלה הגליל מעונה, מרכז צעירים, חינוך, רווחה, קהילה, חברה וכיוצ”ב, והיא תבוצע ע”י מקבלי המלגות ברחבי המועצה האזורית מעלה יוסף בלבד.
מובהר כי לצורכי המלגה תוכר אך ורק פעילות שתתקיים מטעם המועצה האזורית, במקומות מוסדרים ובפיקוחה.
לא תוכר כל פעילות קהילתית/התנדבותית אחרת.

  • זכאים לפנות סטודנטים מן המניין שהחלו לימודיהם לתואר ראשון /תואר שני/ הסבה להוראה/ הנדסאי המוכר ע”י מה”ט בלבד ולומדים במוסדות אשר מוכרים ע”י המועצה להשכלה גבוהה.
  • מבקשי הסיוע יהיו חייבים למלא טופסי בקשה למלגה ולהמציא אישורים עפ”י דרישה. ללא המסמכים והאישורים לא תובא בקשתם לדיון.
  • המבקשים חייבים להיות תושבי המועצה.
  • גיל המבקשים לא יעלה על 40 שנה.
  • זכאות למלגה תהיה ע”פ דירוג סוציו אקונומי וקריטריונים שנקבעו ע”י וועדה ציבורית.
  • לא תינתן מלגה לסטודנט אשר מקבל סיוע נוסף ממפעל הפיס. במידה ואתה מקבל סיוע נוסף מקרן או מלגה נוספת נא לפרט בהמשך.
    יש למלא את הפרטים בטופס הבא ובסופו ללחוץ על כפתור ה”שלח הטופס”.
    במקביל יש לצרף בקובץ (שם הקובץ יהיה שם מלא ותעודת זהות) את כל האישורים הנדרשים בטופס.


הבהרה: סטודנט רווק מתייחס להכנסות ההורים,סטודנט נשוי הכנסות שלו ושל בן/ת זוג

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
1פרטים אישיים
2פרטים נוספים
3פרטי הבקשה
4צירוף מסמכים