מעלה יוסף - דף הבית

מאגר ספקים יועצים

מועצה אזורית מעלה יוסף מזמינה מתכננים ויועצים להגיש בקשה להצטרף למאגר הדיגיטלי של מתכננים ויועצים של המועצה באמצעות הרשמה והגשת בקשה מקוונות .

המאגר ישמש את מחלקת הרכש של המועצה לצורך פנייה לרשומים בו בהתאם לנוהל הצעת מחיר.

את כל מסמכי הפנייה יש לסרוק בפורמט PDF ולהגיש רך ורק בצורה מקוונת בהתאם להנחיות המפורטות בתהליך ההרשמה.

לאור המעבר למערכת הממוחשבת , נדרשים כל היועצים והמתכננים המעוניינים לעבוד עם המועצה לבצע רישום כאמור.