מעלה יוסף - דף הבית

לשכת ראש המועצה

תחומי אחריות

  • קשר עם ועד היישובים
  • קשר פרטני עם התושבים
  • קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה
  • קשר וטיפול מול גופים וארגונים
  • קשר וטיפול מול מחלקות המועצה
  • קשר עם תורמים
  • תיאום ביקורי אח”מים
  • ליווי ישיבות הנהלה ומליאת המועצה

פרטי התקשרות

שמעון גואטה