מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שמן המניין 2-22