מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולי ישיבות

פרוטוקול מליאה מס’ 2-15

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 28/12/14

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 26.6.16

פרוטוקול ישיבת מליאה 5/16