מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולי ישיבות

פרוטוקול מליאה 2-24

נוהל הצעת מחיר – ניהול ותכנון ההרחבה בגורן

פרוטוקול וועדת התקשרויות – ניהול ותכנון ההרחבה בגיתה

פרוטוקול מליאת מועצה 6/23