מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה 1/17 מיום 19/2/17