מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ישיבת‏ מליאה‏ 6/16‏‏