מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולי ישיבות

פרוטוקול ישיבת‏ מליאה‏ 6/16‏‏

פרוטוקול ישיבת מליאה מס’ 7/16

פרוטוקול מליאה 1/17 מיום 19/2/17

פרוטוקול מליאה 2/17 מיום 5/4/17

פרוטוקול מליאה 3/17 מיום 28/5/17

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 20/6/17

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

פרוטוקול מליאת מועצה שמן המניין 5/17

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 2/8/17