מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולי ישיבות

פרוטוקול מליאה 7.15

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 28/12/14

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 26.6.16

פרוטוקול ישיבת מליאה 5/16

פרוטוקול ישיבת‏ מליאה‏ 6/16‏‏

פרוטוקול ישיבת מליאה מס’ 7/16