מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולי ישיבות

פרוטוקול מליאה 6/23

פרוטוקול וועדת התקשרויות – ניהול ותכנון ההרחבה בגיתה

פרוטוקול מליאת מועצה 6/23