מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולי ישיבות

פרוטוקול ועדת יועצים: מדידה לתכנון מפורט 5 מגרשים בשומרה

פרוטוקול ועדת יועצים: יועץ קרקע הרחבת גורן 61 יחידות דיור

חתום פרוטוקול ועדת יועצים: יועץ בטיחות מבני פיס במועצה

פרוטוקול ועדת יועצים: קונסטרוקטור הרחבת שתולה

פרוטוקול ועדת יועצים: תכנון מפורט 24 יחד שכונה בדואית יערה

פרוטוקול ועדת יועצים: מתכנן תנועה – בי”ס מעונה

פרוטוקול ועדת יועצים: מתכנן תנועה – תיכון אזורי

פרוטוקול ועדת יועצים: יועץ בטיחות – סקר למבני פיס בתחום שיפוט המועצה לשנת 2023

פרוטוקול ועדת יועצים: תכנון אדריכלי להסבת גן ילדים עין יעקב למעון יום

נוהל הצעת מחיר – ניהול ותכנון ההרחבה בגורן