מעלה יוסף - דף הבית

קובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי-1165