מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

פרוטוקול ועדת יועצים – סקר למבני פיס בתחום שיפוט המועצה לשנת 2023