מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ועדת יועצים - סקר למבני פיס בתחום שיפוט המועצה לשנת 2023