מעלה יוסף - דף הבית

טיוטת פרוטוקול ועדת מקרקעין (הקצאה ושכירות) מיום 26/11/14