מעלה יוסף - דף הבית

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור שנת 2019