מעלה יוסף - דף הבית

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2018