מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ועדת יועצים: יועץ קרקע הרחבת גורן 61 יחידות דיור