מעלה יוסף - דף הבית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית – יערה