מעלה יוסף - דף הבית

הודעה בדבר הפקדת תוכנית פורטת – אבן מנחם