מעלה יוסף - דף הבית

החברה לפיתוח מעלה יוסף

החברה לפיתוח מעלה יוסף הנה זרוע ביצועית של המועצה האזורית מעלה יוסף.
החברה שותפה בביצוע היעדים שהוגדרו על ידי המועצה בהם ניהול ההרחבות ותהליכי הצמיחה הדמוגרפית ביישובים, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ויזמויות במועצה ביניהם ניהול ופיתוח של פארק התעשייה בגורן.
בנוסף, פועלת החברה לייזום פרויקטים מחוללי שינוי ברמה אזורית כמנוף לפיתוח האזור כולו.

תחומי עבודה של החברה מגוונים:

מטה ההרחבות

מועצה אזורית מעלה יוסף מובילה את תהליכי הצמיחה הדמוגרפית באופן מוסדר, מתוכנן ומנוהל.
זאת, על מנת לממש את היעד שהוצב על ידי ראש המועצה, שמעון גואטה והוא ‘הכפלת מספר התושבים בעשור הקרוב, תוך קליטת אוכלוסייה איכותית, באופן שיחזק ויפתח את המרקם הקהילתית הקיים בשיתוף היישובים והתושבים.
ניהול הצמיחה הדמוגרפית, מתבצע באמצעות מטה ההרחבות שהוקם ב-2015.

המטה הוקם בשיתוף פעולה מועצתי בין החברה לפיתוח מעלה יוסף, מרכז קהילתי מעלה יוסף ומחלקת ההנדסה במועצה.
מטה ההרחבות פועל בין היתר על מנת ליצר תהליכי עבודה מוסדרים, מקצועיים ומבוקרים וליצור אינטגרציה וסנכרון בין התחום הפיזי של ביצוע התשתיות הציבוריות בהרחבות היישובים לבין התחום הקהילתי בו נעשים תהליכים להכשרת וליווי היישובים לקראת תהליכי הצמיחה הדמוגרפית להם הם צפויים

תכנון אסטרטגי

תפקידה המרכזי של המועצה הינו לפעול לרווחת תושביה, לחזק כל אחד מיישוביה ובד בבד לפתח ולבסס את הקהילה האזורית והשירותים המשותפים.
על מנת לממש זאת, רואה המועצה חשיבות עליונה בהכנת תכנית אסטרטגית רב תחומית וארוכת טווח המשלבת רבדים שונים דוגמת תעסוקה, תחבורה, חינוך, תשתיות, קהילה ועוד.
ראש המועצה, הטיל את המשימה על החברה לפיתוח מעלה יוסף, ואנו פועלים רבות על מנת להתחיל בביצוע התכנית.
עד כה, אנו פועלים לפיתוח תכנית אב לשטחים פתוחים ולהכנת תכנית הערכות לצמיחה הדמוגרפית ביישובי המועצה.

נשמח לשמוע מכם בנושא…

פיתוח כלכלי ויזמויות במועצה

אחד מייעודיה של החברה לפיתוח מעלה יוסף הנו הפיתוח הכלכלי ביישובים ובמועצה כולה.
כחלק מייעוד זה, הועברה האחריות לניהול פארק התעשייה בגורן לחברה לפיתוח בשנת 2009, ובמסגרת זו אחראית החברה לתחזוקת הפארק, שיווק המגרשים ליזמים, ליווי היזמים בתהליך הקצאת המגרשים ומול משרדי הממשלה.
בנוסף, פועלת החברה לפיתוח מעלה יוסף ליצירת תשתיות ותנאים לפיתוח כלכלי באזור המועצה ויישוביה תוך גיוס משאבים, פיתוח אזורי תעסוקה, יזמויות, הקמה ושדרוג של מוקדי תיירות, בילוי ופנאי.

לירון רובין