מעלה יוסף - דף הבית

דיון ישיבת מליאה שלא מן המניין - נושא ההטלה