מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה 9/17 מיום 27/12/17