מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שמן המניין 5/2021