מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה 3/17 מיום 28/5/17