מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה 2/17 מיום 5/4/17