מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה מן המניין 2/2021