מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה 1/2019 מיום 3/2/19