מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שמן המניין 1/2021 – שהתקיימה במושב מעונה