מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שמן המניין 1/20