מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 5/20 – הישיבה התקיימה באמצעות תכנת זום