מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 2/8/17