מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאת מועצה שמן המניין 5/17