מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שמן המניין 4/2021