מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה 4/18 מיום 27/5/18