מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שמן המניין 7/2020