מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שמן המניין 06-22