מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ועדת יועצים: תכנון מפורט 24 יחד שכונה בדואית יערה