מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ועדת יועצים: יועץ בטיחות – סקר למבני פיס בתחום שיפוט המועצה לשנת 2023