מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ועדת יועצים -יועץ בטיחות – סקר למבני פיס בתחום שיפוט המועצה לשנת 2023